سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اختر بیگ – موسسه تحقیقات icarda
سید سعید پورداد – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
مصطفی آقایی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
حسین حاتم زاده – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

در این تحقیق اثرهای دو تاریخ کاشت بهاره بر روی عملکرد و سایر صفات زراعی در ۲۲ ژنوتیپ گلرنگ بهاره طی دو سال در منطقه نیمه سردسیر غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت. میانگین بارندگی بیست ساله در این منطقه حدود ۴۵۰ میلیمتر است. میانگین عملکرد ژنوتیپها در چهار محیط ۵۷۰ کیلوگرم در هکتار بوده و دامنه آن از ۴۷۱ تا ۷۵۶ کیلوگرم در هکتار بود.