سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریبرز قرهی قهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
رضا شاطری – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
کرامت رفیعی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
رضا برادران – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق شرایط تشکیل کاربیدهای اولیه در فولاد ابزار گرمکار ۱,۲۳۴۴ (H13) و تاثیر آن بر روی مقاومت به خستگی حرارتی و عمر قالب همچنین امکان تشکیل کاربیدهای اولیه در فولاد فوق از نظر ترمودینامیکی و دیاگرام تعادلی سیستم سه تایی Fe-cr-c بررسی شد. در ترکیب شیمیایی فولاد گرمکار H13 عناصر مهم آلیاژی کروم، مولیبدن و انادیم وجود دارند که براحتی با تشکیل کاربید علاوه بر افزایش میزان سختی خواص مکانیکی را بهبود می بخشند. با توجه به بررسی دیاگرام تعادلی و ترکیب شیمیایی فولاد مورد نظر مشخص گردید که تشکیل کاربید اولیه فقط در شرایط میکرو- جدایش امکان پذیر می باشد. علاوه بر این، رفتار کاربید اولیه و اثر آن بر روی شکست فولاد گرمکار ۱،۲۳۴۴ بطور کامل توسط SEM و XRD مورد مطالعه قرار گرفت و تجمع کاربیدها و اثر آن بر روی چغرمگی و مقاومت به سختی حرارتی و مقاومت به ضربه بررسی شد. با توجه به بررسی ساختار و سطح شکست نمونه های خستگی مشخص گردید که نجمع کاربیدها در زمینه ساختار فولاد منشاء ایجاد و رشد ترک خستگی بوده و مقاومت به خستگی فولاد در دمای بالا را به شدت کاهش می دهد که خود عامل مهم کاهش عمر و دوام فولاد می گردد.