سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مظفر روستایی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
بهزاد صادقزاده – موسسه تحقیقاتی کشاورزی دیم
داود صادق زاده – موسسه تحقیاقت کشاورزی دیم
اسماعیل زادحسن – موسسه تحقیقاتی کشاورزی دیم

چکیده:

به منظور بررسی اثرات میزان های متفاوت بذر (۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ بذر در مترمربع) و فواصل متفاوت خطوط کشت (۱۵، ۲۰، ۲۵ سانتی متر) بر روی عملکرد دانه یک رقم پیشرفته گندم دیم و اثرات این فاکتورها بر روی میزان خسارت سرما در این رقم این تحقیق در قالب طرح استریپ پلات در سه تکرار و سه مدت سه سال زراعی (۸۰-۱۳۷۷) در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی دیم مراغه اجرا گردید.