سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر سیاح فر – مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان
عطا الله سیادت – مجموع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین
سید ابوالحسن هاشمی دفولی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر رویع ملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف سویا و تعیین بهترین رقم و تراکم کاشت به عنوان کشت دوم بعد از غلات در منطقه خرم آباد آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرارا جرا گردید.