سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین احمدی – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
حسین نازکدست – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

در این کار اثر ترتیب خوراکی دهی بر ریز ساختار نانوکامپوزیت های بر پایه پلی اتیلن / خاک رس برای دو نوع پلی اتیلن با وزن مولکولی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه XRD باز شدن صفحات خاک رس را تایید میکرد ولی رئولوژیمذاب تنها در مورد پلی اتیلن با وزن مولکولی کم حساسیت نشان داد که علت آن الاستیسیته بالای پلی اتیلن دیگر بود. همچنین رئولوژی نشان داد برای درجه برابری از باز شدن صفحات اگر ابتدا آلیاژ سازگار کننده / پلی اتیلن را تهیه کرده و سپس خاک رس بیفزاییم، درصد بیشتری از خاک رس درماتریس می ماند نسبت به وقتی که ابتدا خاک رس را با سازگار کننده مخلوط کرده و سپس در پلی اتیلن رقیق نماییم چرا که درحالت دوم ذرات خاکرس بندرت از فاز سازگار کننده به فاز زمینه مهاجرت می کنند.