سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی قوام – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
اسلام مجیدی – موسسه تحقیقات بیوتکولوژی کشاورزی
داریوش داوودی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

با توجه به اهمیت گیاه نیشکر در رابطه با تولید قند و شکر و تامین نیاز داخل کشور به این محصولات لزوم انجام حقیقات گسترده در تمام زینه ها برای افزایش عملکرد و سطح زیر کشت این محصول ضروری به نظر می رسد یکی از مورا دمهم تحقیقات جهت افزایش عملکرد در واحد سطح این محصول دستیابی به روش های تکثیری مناسب در شرایط in vitro می باشد.