سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بوهندی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هدف از این مقاله یافتن نوع و غلظت ممانعت کننده ای است که بتواند پدیده ژل شدن در حین خشک کردن محلولهای پلی الکترولیتی را کاهش دهد. این ممانعت کننده ها در واکنشهای پلیمریزاسیون به عنوان خورنده رادیکال عمل می نمایند . ممانعت کننده ها به دوصورت آلی و معدنی موجود می باشند . در این مقاله به بررسی نمکهای آهن (III)، نمکهای مس (II)، نمکهای پایه گوگردی، استون و ایزوپروپانول پرداخته می شود . از ویسکومتر بروکفیلد برای محاسبه ویسکوزیته محلولهای پلی الکترولیتی استفاده می شود.