سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا ظهیری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، تهران – پژوهشگاه نیرو -گروه شیمی وفرایند
محمد قدیمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، تهران – پژوهشگاه نیرو -گروه شیمی وفرایند
فرزاد برهان آزاد – کارشناس مهندسی شیمی، تهران – پژوهشگاه نیرو -گروه شیمی وفرایند

چکیده:

در اثر احتراق گاز طبیعی در توربین های گازی، آلاینده های مختلفی بوجود می آید . مهمترین آلاینده در احتراق گاز طبیعی و توربین های گازی NOx می باشد که نسبت به سایر آلاینده ها وابستگی بسیار زیادی به کیفیت و ترکیب درصد اجزای سوخت دارد . تغییرات عمده در ترکیب درصد اجزای سوخت موجب تغییر عملکرد توربین و افزایش میزان انتشار آلاینده ها بویژه NOx می شود . چندین مکانیزم برای تشکیل NOx در اثر احتراق گاز طبیعی در توربین گازی وجود دارد که مهمترین مکانیزم و بیشترین انتشار مربوط به NOx حرارتی و NOx ناشی از واکنش میانی N2O می باشد . با افزایش ترکیب درصد هیدروکربن های سنگین تر موجود در گاز طبیعی که بعنوان سوخت در توربین گاز استفاده می شود، میزان انتشار آلاینده ها بویژه NOx افزایش می یابد