سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بهنام نادری زند – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
مجتبی میرعابدینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه رنگ و روکشهای سطح
محسن محسنی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

چکیده:

در این تحقیق آماده سازی سطح آلومینیم سری آلیاژی ۰۵۰۱، قبل از اعمال لاک اپوکسی و آکریلیک با استفاده از ترکیب وینیل تری متوکسی سیلان ) ) VTMS بعنوان بهبوددهنده چسبندگی بررسی گردید . استحکام چسبندگی در حالت های خشک، تر و بازیافتی به روش Pull-off بررسی شده و با چسبندگی نمونه های رسوب زدایی شده و کروماته شده مقایسه گردید . مقاومت در برابر خوردگی لاک های اپوکسی وآکریلیک در حضور لایه وینیل تری متوکسی سیلان توسط آزمون های رطوبت، پاشش مه نمک و EISمورد بررسی قرار گرفت و با نمونه های کروماته و رسوب زدایی شده مقایسه شد . با استفاده از ترکیبات سیلان برای آماده سازی سطح، بهبود قابل توجهی در چسبندگی خشک، نسبت به نمونه رسوب زدایی شده و کروماته شده مشاهده گردید که می توان این امر را به احتمال برقراری پیوندهای شیمیایی و مکانیکی بین لایه سیلان با سطح آلومینیم و روکش ها نسبت داد . ولی مقاومت در برابر خوردگی و چسبندگی تر و بازیافتی نمونه آماده سازی شده با سیلان در حد نمونه های رسوب زدایی شده ارزیابی گردید . علت آن را می توان در عدم ایجاد پیوندهای مناسب و مستحکم بین لایه سیلان لاک های اپوکسی و آکریلیک دانست