سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مولوی – پژوهشگر،موسسه کامپوزیت ایران
محمد علی صفر خانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه صنعتی ش
علیرضا خاوندی – استادیار،دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شبستری – استاد یار

چکیده:

محافظهای کامپوزیتی موادمهندسی نوینی هستند که جهت محافظت تجهیزات و نفرات در مقابل پرتابه هایی همچون انواع ترکش و مرمی بکار می روند معمولا این محافظها به صورت بلوکه های کوچک تولید می گردند و تمامی سطوح خارجی وسیله یا محل اقامت نفرات با کنار یکدیگر قراردادن این بلوکه ها پوشانده می شود دراین تحقیق نوع جدیدی از محافظهای کامپوزیتی با زمینه الومینیوم الیاژ ۶۰۶۳ و گلوله های تقویت کننده الومینایی به قطر ۲cm معرفی شده است و اثر مقدار ترشوندگی تقویت کننده توسط زمینه بر کارایی محافظ کامپوزیتی تولیدی مورد مطالعه قرارگرفته است. ازمایش انجام شده برای تعیین کارایی محافظها، ازمایش شلیک و محاسبه مقدار انرژی جذب شده توسط محافظ بوده است نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان کارایی این نوع محافظ تابعی از مقدارترشوندگی در فصل مشترک می باشد و با افزایش تر شوندگی کارایی محافظ به شدت افزایش می یابد.