سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان ترکی باغبادرانی – دستیار بخش بیماری های داخلی دامهای بزرگ – دانشکده دامپزشکی – دانشگاه ته
غلامعلی کجوری – دانشیار بخش بیماری های داخلی دامهای بزرگ – دانشکده دامپزشکی – دانشگاه ش
مهران دباغیان – دانشجوی سال آخر دکتری دامپزشکی – دانشگاه تهران
سولماز چگنی – دانشجوی سال آخر دکتری دامپزشکی – دانشگاه تهران

چکیده:

وراپامیل یک بلوک کننده کانال کلسیمی است، که با بلوک کردن کانالهای کلسیمی نوع L می تواند بر روی دستگاه قلبی و عروقی تاثیرگذار باشد . این دارو با بلوک کانالها ی آهسته کلسیمی در غشاء پایه سلوله ای هدا یتی قلب ،به عنوان یک داروی آریتمی زا یا ضد آریتمی ایفاء نقش می کند . در این بررسی از ۱۰ راس الاغ سالم که نوار الکتروکاد یوگرام آنها فاقد هر گونه آریتمی قلبی بود،استفاده شد . سپس وراپامیل با دوز ۰,۳ mg/kg به صورت وریدی تزریق و تا زمان حاصل شدن آریتمی،اقدام به اخذ نوار الکتروکارد یوگرام گرد ید . آریتمی ها ی مشاهده شده به قرار ز یر می باشند : تاکی کاردی سینوسی،برادی کاردی سینوسی،بلوک درجه یک دهلیزی بطنی و بلوک درجه دو دهلیزی بطنی . وراپامیل با جلوگیری از ورود کلسیم به غشاء سلولی گره ها ی سینوسی دهلیزی و دهلیزی بطنی، سبب کاهش تعداد ضربان و افزا یش مدت زمان تحریک ناپذیری قلب می شود