سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

هادی قاسمی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
نصراله کمالیان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حسین حمزه لو – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی بیت الهی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

امکان اندازه گیری جابجایی بازماند از روی شتاب نگاشتهای حاصل از شتاب نگارهای با باد وسیع توسط روشهای ریاضی مانند انتگرال گیری رقمی ممکن بنظر می رسد اما در عمل وجود عوامل متعدد مانند نوفه جریان dcحاصل از دستگاه ÷دیده هیسترزیس پدیده کج شدگی زمین و … سبب می شود تا نتیجه انتگرال گیری های متوالی، انحراف از خط مبنا را به صورت مختلف برای هر رکورد نشان داده و نتیجه آن را کاملا غیر واقع می سازد. در این مقاله ضمن معرفی چند نمنه روش تصحیح خط مبنا وبرآورد میزان انحراف آنها نسبت به ارتفاع یکی از روشها روش توام تصحیح خط مبنا به روش برازش با معادله درجه دوم اعمال فیلتر با ثروت با استفاده از نسبت سیگنال به نویز اقدا شده است. سپس محتوی فرکانسی رکورد تصحیح شده و تصحیح نشده بایکدیگر مقایسه گردیده و نتایج آن آورده شده است. چند نمونه از شتاب نگاشت های بدست آمده از زمین لرزه بلده-کجور (۲۸ مه ۲۰۰۴)که با دستگاه های SSA-2 در منطقه مذکور ثبت شده بودن نیز در این روشها به کار گرفته شده است.