سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه ملکی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
آرش آبادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزام فرهمند – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رویا نریمانی – مدرس دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به بررسی اثر تعداد و مقوعیت نقاط کنترلی (نقاط مورد استفاده برای کالیبراسیون دوربین‌ها) بر دقت روش DLT به منظور بازسازی مختصات سه بعدی مارکرها در سیستم های آنالیز حرکت می پردازد. با استفاده از مختصات معلوم مارکرها بر روی دو فریمکالیبراسیون، ابتدا حل مستقیم با تعداد حداقل ۶ نقطه و سپس حل با روش حداقل مربعات با استفاده از تعداد مختلف نقاط کنترلی، بررسی شده است. همچنین اثرات موقعیت نقاط کنترلی و تعداد دوربین ها بر دقت بازسازی مختصات نقاط مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد نقاط کنترلی، خطا به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد به طوری که شرایط بهینه از نظر دقت بازسازی و حجم محاسبات برای ۱۵ نقطه کنترلی رخ می دهد. همچنین مشاهده شد که محیط بودن نقاط کنترلی بر فضای حرکت اثر قابل ملاحظه ای بر کاهش خطا دارد.