سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا فراهانی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج ستاری فر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاشار جوادی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رسول محرمی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تنشهای پسماند جوشی یکی از انواع تنشهای حرارتی هستند که بواسطه توزیع غیر یکنواخت حرارت در حوزه جوش، انقباض و انبساطتغییر شکلهای پلاستیک موضعی در قطعه به وجود می آیند. تعیین این تنشها در بررسی استحکام استاتیکی و دینامیکی، بررسی شکست و تعیین عمر سازه های جوشی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله به بررسی اثر تعداد پاسلهای جوشی بر بزرگی و توزیع تنشهای پسماند در اتصالات سر به سر لوله ها پرداخته شد. تعداد پاس یکی از پارامترهای مهم در پروسه جوشکاری به شمار می رود که تاثیر بالایی بر هزینهایجاد اتصال و کیفیت نهایی جوش دارد.
با توجه به هزینه بالای بررسی تجربی تنشهای پسماند جوشیبا توجه به دشوارییا عدم امکان بررسی تحلیلی این مساله، شبیه سازی المان محدود فرایند جوشکاری با انجام تحلیل ترمو – الاستو – پلاستیک جهت پیش بینی رفتار ترمو – مکانیکی این فرایند مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ارزیابی صحت نتایج به دست آمده، نتایج این آنالیز با نتایج حاصل از اندازه گیری تجربی تنشهای پسماند به کرنش سنجی سوراخ و متد تفرق نوترونی مقایسه شد. همخوانی مناسبی بین نتایج حاصل از روش عددی و تجربی مشاهده گردید. در ادامه به بررسی اثر تعداد پاسهای جوشی بر تنشهای پسماند اتصالات سر به سر لوله پرداخته شد. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از تاثیر بالای تعداد پاس بر بزرگی و توزع تنشهای پسماند جوشی می باشد.