سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین تقدیسیان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، تهران
محم سلطانیه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، تهران

چکیده:

در این مقاله اثر تغلیظ اکسیژن توسط غشاء بر روی فرایند احتراق و تأثیر آن بر مصرف سوخت و آلودگی هوا مورد مطالعهقرار گرفته است . در مطالعات سینتیکی فرایند احتراق ، از مدلهای عمومی Westbrook و Dryer همراه با اثر تغلیظ اکسیژن استفاده شده و مطالعات ترمودینامیکی فرایند احتراق با نگرش خاص اثر تغلیظ اکسیژن بررسی شده است . مطالعات تجربی با نگرش خاص اثر تغلیظ اکسیژن نشان می دهد که استفاده از این فن آوری باعث افزایش راندمان احتراق و کاهش مصرف سوخت به میزان %۳۰ ، کاهش انتشار و رهایش هیدروکربنهای نسوخته به میزان %۴۰-۳۰ ، مونوکسیدکربن به میزان %۵۰ و دوده به میزان %۵۰ می شود . همچنین به اختصار به مقایسه ی مزایای اقتصادی این فن آوری نسبت به دیگر روشهای کاهش آلودگی پرداخته می شود که در مجموع ملاحظات اقتصادی، برتری این روش را نسبت به دیگر روشها نشان می دهد