سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هومن بنایی – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی اوین تهران
محمود بهزادی – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی اوین تهران
ناهید حسین تاج – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی اوین تهران
عزالدین مهاجرانی – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی اوین تهران

چکیده:

اثر تغیرات غلظت NVP در بلور های مایع آلائیده پلیمری هولوگرافیک (H-PDLC) با توجه به کاربردهای متنوعی که دارند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که میزان افزایش NVP رابطه مستقیمی با بهبود بازده پراش در نمونه های هولوگرافیک دارد. در این آزمایشها اثر تغییرات غلظت NVP بر میزان پراکندگی نمونه های PDLC مورد بررسی قرار گرفت . همچنین اثر این تغییرات غلظت بر میدان الکتریکی استانه هر یک از نمونه ها بررسی شده و تغییرات ایجاد شده در موفولوژی نمونه ها به همراه تصویر گیری الکترونی با یکدیگر مقایسه شده است . نمودارهای پراکندگی و تغییرات ولتاژ با توابع مناسب برازش شدند و مکانیزم های واکنش مورد تحلیل قرار گرفتند .