سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
بهنام فتاحی راد – دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی فیزیولوژی دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:
برخی پستانداران اهلی و بسیاری از پستانداران وحشی، تنها در زمان های معینی از سال فحل می شوند که بنابر اصطلاح، به آن فصل تولید مثلی یا فصل جفت گیری گفته می شود. در کشور ما تولیدمثل در گله های گوسفند عمدتاً به صورت جفتگیری طبیعی بوده و به دلیل وجود پاره ای مشکلات، تلقیح مصنوعی عملا در سطح بسیار کوچکی انجام گرفته و قابل توجه نیست.در این پژوهش ما اثرات فصلی دما و برخی فاکتور های هورمونی موثر بر اسپرم قوج مورد بررسی قرار می گیرد.