سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – استادیار ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی ک
هومان اعتصامی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع د

چکیده:

سکوی خود بالابر یا جک آپ نوعی از سکوهای ثابت محسوس می گردد که معمولا جهت انجام عملیات مشترک با سکوهای ثابت یا شناور تا عمقهای ۱۰۰ مترمورد استفاده قرار می گیرد. این سکو ساختمانی مثلثی با پایه های فولادی در گوشه ها داشته و پایه های آنها را می توان بوسیله ماشین الات هیدرولیکی یا الکتریکی بالا و پایین برد. حمل آنها به محل مورد نظر معمولا به کمک بارج های یدک کش صورت می گیرد. این سکوها هنگام انجام عملیات توسط اسپادکن ، که در انتهای پایه ها قرار دارد، روی بستر دریا مستقر می گردند. بنابراین رفتار آنها بهوضعیت ژئوتکنیکی لایه های بستردریا وابسته خواهد بود. در این تحقیق جهت بررسی اثر تغییرات فونداسیون در رفتار دینامیکی سکو، سازه سکو به صورت یک قاب ساده و فونداسیون آن به صورت الاستیک و خطی با استفاده از فنرهای قشاری مدل گردیده است. سپس به کمک روش المان محدود و کد نویسی در نرم افزار، تغییرات فرکانس طبیعی سازه در اثر تغییر سختی پی در ریز پایه ها مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز تغییرات چهار فرکانس طبیعی اول در اثر تغییر سختی پی به صورت نمودارهایی ارائه گردیده است . نتایج تحقیق نشان داد که د همهحالتها با کاهش سختی پی فرکانس طبیعی سازه نیز کاهش پیدا میکند.