سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رفیعی نیا – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)
فریبا اورنگ – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

چکیده:

یکی از ابزارهای انتقال دارو به محیط بدن استفاده از میکروکپسول های پلیمری می باشد. در این پژوهش میکرواسفرهای پلی یورتان (PU) با روش تبخیر حلال تهیه شدند و بدین منظور از روغن کوچک، ۴و۴ متیلن فنیل ایزوسیانات (MDI) و هگزا متیلن دی ایزوسیانات (HMDI) برای سنتز استفاده گردید و اثر تغییر ترکیب شیمیای بر الگوی رهایش و مرفولوژی ذرات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین خصوصیات و انجام آزمون های مربوطه از SEM ، FTIR ، میکروسکوپ نوری، و دستگاه Dissolution و اسپکتروفتومتر UV استفاده شد. بر طبق نتایج حاصل واکنش پلیمریزاسیون به طور کامل انجام شده است و مرفولوژی سطح ذرات به شکل چروکیده بوده و با افزایش نسبت NCO/OH سرعت رهایش نیز افزایش می‌یابد.