سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالله برزگر بارگاهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گرایش سازه دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع

چکیده:

شناخت رفتار ورقها یکی از پیش نیازهای مهم در تعیین استحکام نهایی منطقه ای و نهایی سازه های دریایی محسوب می شوند. ورقها در اینگونه سازه ها بنا به دلایل مختلفی از عیوب اولیه برخوردار هستند. این عیوب مشتمل بر تنشهای پسماند و همچنین تغییر شکلهای اولیه می شوند. تنشهای پسماند عمدتا منجر به کاهش استحکام نهایی ورقها شده، در حالیکه تغییر شکلهای اولیه علاوه بر تاثیر روی مقدار استحکام نهایی موجب تغییر در رفتار الاستلاستیک ورقها نیز می گردند. دراین مطالعه سعی می شود تا به کمک نرم افزار اجزای محدود ANSYS اثر تغییر شکلهای اولیه بر روی رفتار الاستوپلاستیک ورقها مورد بررسی قرار گیرد. ورقهای مورد مطالعه به شکل مستطیل با ابعادواقعی به کار رفته در سازه های دریایی بوده و با احتساب شرایط مرزی ساده و پیوستگی در اطراف، در معرض تنشهای درون صفحه ای فشاری طولی در نظر گرفته می شوند.