سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مواد نو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، گروه فیزیک، استادیار فیزیک
ندا منزوی زاده – دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشجوی کارشناسی ارشد
منصور فربد – دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، گروه فیزیک، استادیار فیزیک

چکیده:

در این تحقیق نانوسیم های آلیاژی Ni-Cu به روش الکترو انباشت تحت ولتاژهای متفاوت درون منافذ ایجاد شده در قالب پلی کربنات با قطر اسمی ۳۰nm تهیه شدند. الکتروانباشت به صورت پتاسیواستات و در الکترولیتی حاوی سولفات مس و سولفات نیکل و با سه الکترود انجام شد. سپس ساختار این نانو سیم ها با استفاده از میکروسکوپهای الکترونی SEM و TEM مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که این نانو سیم ها دارای ساختار بس بلوری و طولهای مختلف هستند. با استفاده از تصویر برداری SEM و TEM قطر واقعی نانوسیم ها بطور میانگین ۸۰nm تعیین گردید.