سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی فکوری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا سنگتابی –
حسن قاسمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر یزدخواستی –

چکیده:

یکی از ویژگیهای مهم شناور SAWTH داشتن تعادل بالا و پایداری مناسب در دریای متلاطم SWATH در واقع به نوعی شناور دو بدنه ای شبیه به کاتاماران اطلاق می شود و در گروه شناور جابجایی می باشد. هدف ما از این مقاله تحلیل تاثیر پارامترهای هندسی مختلف بدنه بر روی نمودار پایداری استاتیکی شناور (GZ) جهت افزایش پایداری عرضی آن می باشد. بدین منظور ابتدا با تعیین ابعاد شناور مورد نظر از طریق اطلاعات آماری و روابط تجربی موجود به طراحی شناور در نرم افار Auto Ship پرداخته شده است سپس با استخراج نمودار پایداری استاتیکی، انالیز هیدرواستاتیکی شناور انجام شده است.