سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه کاکوجویباری – پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
اصغر عسگری – پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز و دانشکده فیزیک، دانشگاه ت

چکیده:

نقاط کوانتمی ساختارهایی در ابعاد نانومتر هستند. و از آنجایی که برخی خواص اتمی از خود نشان می دهند به اتم های مصنوعی معروفند. ساختار پوسته ای و ترازهای انرژی آنها عموما یادآور سیستم های اتمی واقعی است. حل دقیق ساختار الکترونیکی این سیستم ها حتی در حالت نقاط با تعداد محدود و کم، بسیار سخت و غیر ممکن بوده و استفاده از تقریبات اجتناب ناپذیر است. ما با استفاده از نظریه تابعی چگالی خواص حالت پایه نقطه کوانتمی بدون حضور میدان را مورد مطالعه قرار دادیم. سیستم های مورد بررسی در این کار نقاط کوانتمی ای با اشکال مثلثی و شش ضلعی هیتند و تلاش برای پاسخ به این سوال بوده که چگونه تغییر شکل و کم کردن تقارن ها در نقاط کوانتمی بر ساختار الکترونیکی آنها تاثیر خواهد گذاشت.