سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل رضایی پژند – استادیار، گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان امیری ترشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، گروه مکانیک دانشکده مهندسی دان

چکیده:

صفحات به عنوان یکی از پر کاربردترین اجزا در سازه ها محسوب می شوند. دو پارامتر مهم طراحی، وزن سازه ومقاومت در برابر تغییر شکل تحت بارگذاری می باشند. برای انکه در طراحی هر دو پارامتر مورد توجه قرا رگرفته شود. می توان با تقویت کننده هایی که بر روی صفحه نصب می شوند مقاومت را تا حد قابل توجهی بالا برد و در عین حال در وزن سازه صرفه جویی کرد. در تحقیق حاضر که بر مبنی حل عددی المان محدود می باشد، به بررسی اثر شکل و نوع جایگذاری تقویت کننده ها در پاسخ صفحه تخت فلزی تحت تاثیر بار ناشی از انفجار پرداخته شده است.