سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم ممنوعی – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت
بابک ناخدا – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ۶ رقم جو آزمایشی در سال زراعی ۷۸-۷۷ انجام گرفت این آزمایش در مزرعه ۴۰۰ هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذر کرج به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های امل تصفادی در سه تکرار انجام گرفت.