سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اکبری مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
غلامرضا اعتصام – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
شیرعلی کوهکن – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
حسن رستمی – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل

چکیده:

به منظور تعیین حساسیت ارقام گندم به تنش های رطوبتی در مراحل مختلف رشد و مشخص نمودن حساسترین مرحله آبیاری در ارقام گندم که در منطقه سیستان مورد کشت واقع می شوند.