سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اشجاران – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
علی عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عیسی زیادی – مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

پارچه های پنبه ای پلی استری و پنبه / پلی استر به لحاظ خصوصیاتشان به عنوان پارچه های پرمصرف در صنایع نساجی به شمار می روند این پارچه ها به دلیل کاربرد های مختلف در خط تولید نیاز به عملیات تثبیت ابعاد قبل و بعد از رنگرزی داشته و معمولا محصولات حاصل از آنها در مراحل مصرف در معرض شستشوهای مکرر قرار میگیرند تنشهای حرارتی مکاهنیکی و شیمیایی اعمال شده به پارچه ها در اثر تثبیت ابعاد و شستشوهای خانگی می تواند بر خواص محصول نهایی تاثیر گذار باشد. درتحقیق حاضر تکمیل تثبیت ابعاد پارچه های مذکور در خط تولید در جهت تار و پود قبل و بعد از رنگرزی توسط دستگاه استنتر تحت کشش ۱۰% و دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه انجام شد و پس از استراحت پارچه ها به مدت ۲۴ ساعت برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه درجهت تار و پود اندازه گیری شد. همچنین پارچه های نامبرده قبل و بعد از رنگرزی توسط دستگاه لباس شویی مطابق با استاندارد موجود به تعداد ۵ بار در معرض شستشو قرارگرفتند و اثر شستشو ها برروی برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه ها مورد بررسی قرارگرفت. برای اندازه گیری و مقایسه ازدیاد طول در حد پارگی و نیرو در حد پارگی پارچه هایی که در فرایند قبل و بعد از رنگرزی در معرض تنشهای ناشی از تثبیت ابعاد و شستشو قرارگرفته بودند از استاندارد ASTM D5035 و روش CRE استفاده شد.