سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود خرمی وفا – دانشگاه تبریز
امیرحسین شیرانی زاد – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رضا فتوحی قزوینی – دانشگاه گیلان
بابک ناخدا – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش کم آبی بر برخی ویژ گی های فیزیولوژیک مرفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده با متن بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در سال زارعی ۸-۷۷ در مزرعه ۴۰۰ هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج اجرا شد.