سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا چائی چی – عضو هیات علمی دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا
سعیده ملکی فراهانی – دانشجوی دوره دکتری زراعت دانشکده و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا

چکیده:

حبوبات در سیستم های زراعی دیم در مناطق مدیترانه ای (حدود ۹۰ درصد کل بقولات در این مناطق تولید می شوند) اهمیت خاصی دارند. از بررسی سطح زیر کشت لگوم های دانه ای در ایران و جهان چنین بر می آید که نخود به لحاظ اهمیت سومین لگوم دانه ای بعد از لوبیا و نخود فرنگی در جهان (FAO 2003) و اولین لگوم دانه ای مورد کشت در ایران است.
سیستم کشت سنتی نخود در ایران، کشت بهاره می باشد که عموما به دلیل کاهش طول دوره رویشعدم استفاده کامل از نزولات زمستانه به تنش خشکی آخر فصل در حساس ترین دوره رشد خود (تشکیل غلات و پر شدن دانه) برخورد نموده و دچار کاهش عملکرد می گردد. تحقیقات نشان داده است که کشت زمستانه نخود به به جای کشت بهاره درمناطق مدیترانه ای ۷۰% افزایش عملکرد به همراه داشته است (سینگ و همکاران ۱۹۹۷). کشت زمستانه نخود در نواحی مدیترانه ای گیاه را در مراحل اولیه رویشی با یخندان زمستانه مواجه می نماید که این امر باعث بوته میری شدید در زراعت می شود. لذا تلاش برای یافتن اکوتیپ هایی که مقاومت به دماهای زیر صفر زمستان را داشته باشند ضروری به نظر می رسد.