سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه آشوری راد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی
سیدعلی سیدصالحی –

چکیده:

علیرغم توانایی بالا ی انسان در درک گفتار در شرایط محیطی بسیار متفاوت با یکدیگر ، سیستم های بازشناخت گفتار تنها هنگامی که گوینده در نزدیکی میکروفون قرار دارد می توانند عملکرد خوبی را ارائه دهند و عملکرد آنها با تغییر موقعیت گوینده نسبت به میکروفون یا تغییر نوع میکروفون تضعیف م ی شود. دلیل این امر مسائلی مانند تغییر در محتوای سیگنال به دلیل مشخصات عملکردیمیکروفون و شرایط محیط ، پژواک ، نویزهای زمینه ، تغییر موقعیت میکروفون ، همهمه در محیط وغیره می باشد. در این مقاله به بررسی این مطلب می پردازیم که انواع مختلف میکروفون ها و همچنین تغییر فاصله و موقعیت میکروفون نسبت به گوینده چه تأثیری روی میزان صحت بازشناسی در سیستم بازشناخت گفتار دارد و راهکاری با استفاده از شبکه های عصبی برای جبرانسازی این عوامل ارائه می گرد د . به این منظور دادگانی از میکروفون های مختلف و در موقعیت های گوناگون ضبط گردید و خروجی سیستم بازشناخت گفتار که یک مدل شبکه عصبی است در هر حالت به دست آمد ، نتایج نشان می دهند که تغییر موقعیت و نوع میکروفون تأثیر قابل ملاحظه ای روی میزان صحت بازشناسی سیستم بازشناخت گفتار دارد.