سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ادریس فیض آبادی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
فاطمه حیدری پور – گروه , فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
زینب کارگر – گروه , فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
محسن صالح کوتاهی – گروه , فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

در این تحقیق، با استفاده از مدل بستگی قوی و تکنیک تابع گرین اثر حضور تهی جاهاروی چگالی حالات نانولوله کربنی زیگزاگ محدود ( ۱۱,۰ ) مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع نانو لوله کربنی نیم رساناو دارای گاف انرژی می باشد و تحقیق ما نشان می دهد که حضور تهی جاها در نانولوله کربنی محدود( ۱۱,۰ ) با شکست تقارن باعث ایجاد حالات مجازی در گاف ممنوع در محدوده انرژی صفر می شود.