سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحیدرضا قدیریان – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گرو
سیدعباس شجاع الساداتی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گرو

چکیده:

در این تحقیق از روش زیستی برای جداسازی امولسیون آب و نفت استفاده شد. امولسیو نهای آب و نفت در معرض توده سلولی سودوموناس و مایع فوقانی آن قرار داده شد و اثر حضور این عوامل در جداسازی آب از نفت مورد ارزیابی قرار گرفت. مایع فوقانی محیط تخمیر شده و توده زیستی در مقایسه با امولسیون شاهد اثر قابل توجهی بر جداسازی و ناپایدار سازی امولسیون داشت. افزودن مایع فوقانی محیط تخمیر شده پس از ۱۰۰ ساعت موثرتر از افزودن تود ههای زیستی در جداسازی امولسیون آب و نفت می باشد.