سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک اسلامی – دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاهش نیروی مقاوم در حرکتاجسام سبب سرعت های بالاتر و کاهش منابع انرژی می شود. توربولانس آزاد جریان به عنوان یکی از عوامل موثر بر نیروی مقاوم و حرکت شناورها مورد توجه است و در حل های عددی اثر آن باید در نظر گرفته شود. در این تحقیق مدلی از حل معادله انتقال ورتیسیتی به روش گردابه های تصادفی بدست آمده است. بنابراین جریان به شبکه ای از حبابهای ورتکس گسسته می شود و حرکت تصادفی آنها با دیدگاه لاگرانژی تعقیب می شود. نتیجه، رابطه ای بین خصوصیات فیزیکی جریان است و اثر این پدیده حول استوانه در یک جریان تراکم ناپذیر بررسی شده است و نتایج حاصل با نتایج تجربی مقایسه شدند.