سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی – دانشکده مهندسی برق . دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق . د

چکیده:

امروزه جهت بهبود شرایط و موقعیت سیستم های قدرت حفظ پایدراری استمرار تغذیه بارو به حداقل دساندن هزینه های مصرفی استفاده ازتولیدات پراکنده درسیستمهای قدرت بسیار ممول شده است درجهت استفاده بهینه ازتولیدات پراکنده عواملی نظیر تعیین مکان این واحدها ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد مکان قرارگیری این منابع می تواند روی میزان تلفات سیستم و همچنین ولتاژ نقاط مختلف شبکه تاثیرگذار باشد.