سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه علیپور – گروه مهندسی متالورژی و مواددانشکده فنی دانشگاه تهران
چنگیز دهقانیان – دانشیار
حسن فرهنگی – دانشیار

چکیده:

یکی از کاربردهای فولاد ST52 در سازه های دریایی نظیر کشتی می باشد که تحت تاثیر خوردگی حفره ای قرار دارد تحقیقات زیادی در زمینه خوردگی حفره ای فولادها انجام شده است اما روشهای پیش بینی خواص مکانیکی این الیاژ در شرایط خوردگی حفره ای وجود ندارد دراین تحقیق تاثیر توزیع حفرات خوردگی براستحکام کششی فولاد ST52 مورد بررسی قرارگرفته است دراین راستا حفرات خوردگی درنمونه ها با استفاده از دریل کاری ایجاد و مشابه سازی شده است و نمونه های اماده سازی شده با توزیعهای متفاوت حفرات تهیه و موردتست کشش واقع شده است نتایج بدست آمده مانند استحکام کششی الانگیشن براساس توزیع حفرات، نسبت سطح حفره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتها ست.