سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید چیت ساززاده – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری، دانشگاه تربیت مدرس
رضا درخشنده حقیقی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
نادر پروین – هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روش‌های تولید کامپوزیت تنگستن- نقره ، رخنه‌دهی نقره در اسکلت تنگستنی متخلخل است. به منظور افزایش نرخ تفجوشی، ترشوندگی، چگالی قطعات و حصول اطمینان از پرشدن حفرات معمولاً از مواد افزودنی مانند نیکل یا کبالت در تنگستن استفاده می شود. در این تحقیق از دو عنصر نیکل و کبالت به عنوان افزودنی در پودر تنگستن استفاده شد. به منظور افزودن نیکل و کبالت به پودر تنگستن از دو روش مخلوط کردن عنصری و احیاء محلول کلرید فلز استفاده گردید. ابتدا تفاوت اثر دو حالت عنصری و کلریدی برای %٥/٠ وزنی نیکل بر روی میزان توزیع افزودنی و اثر آن بر روی تخلخل و چگالی نسبی کامپوزیت بررسی شد و سپس با حالتی که از % ٥/٠ وزنی کبالت به جای نیکل استفاده شد، مقایسه گردید و در ادامه اثر افزایش نیکل مورد تحقیق قرار گرفت و برای تایید با معنا بودن اختلاف‌ها در نتایج سختی سنجی از روش‌های آماری بهره گرفته شد. در نهایت میزان بهینه‌ی نیکل برای دستیابی به حداکثر سختی و چگالی نسبی نیز بدست آمد