سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان معصومی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف
امیر افشار – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف
رضا باقری – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

پلی پروپیلن PP یکی از ترموپلاستیکهای پرمصرف در صنایع مختلف می باشد کربنات کلسیم CaCO3 نیز به عنوان یک پرکننده با هدف کاهش قیمت و افزایش مدول الاستیک به PP اضافه می شود تحقیقات انجام شده قبلی نمایانگر اهمیت توزیع و چسبندگی ذرات CaCO3 به زمینه PP بربرخی خواص مکانیکی این پلیمر می باشد در تحقیق حاضر نقش توزیع وچسبندگی ذرات CaCO3 برچقرمگی شکست و مکانیزم تغییر فرم PP مورد بررسی قرارگرفته است برای تغییر در توزیع و چسبندگی ذرات CaCO3 از دو نوع ذره با پوشش اسید استئاریک و بدون پوشش در مقادیر ۱۵-۰wt% استفاده شدبرای بررسی خواص مکانیکی نمونه ها ازمایشهای کشش، ضربه و چقرمگی شکست Jc انجام شد از میکروسکوپ نوری عبوری نیز برای بررسی مکانیزمهای تغییر فرم استفاده شد. نتایج نشان میدهد پوشش اسید استئاریک سبب توزیع بهتر ولی چسبندگی کمتر ذرات به زمینه می شود.