سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید مرادلو – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توجه به نیاز روز افزون به تولید برق و نصب نیروگاهها و نیز وقت زیاد ی که صرف احداث نیروگاههای بزرگ می شود , لزوم استفاده از تولیدات پراکنده یا( Dstributed Generation ) DG که در اندازه کوچک و نزدیک به محل مصرف کننده هستند ,بیشتر نمایان می شود . در این مقاله , با انتخاب شبکه فوق توزیع و قسمتی از شبکه توزیع استان زنجان , سعی شده است که اثر این تولیدات کوچک و پراکنده , بر تلفات و( Total Harmonic Distortion ) THD این شبکه بررسی شود و حالت بهینه ای از مکان و ظرفیت تولیدی آنها برای کاهش تلفات وTHD در نظر گرفته شود .