سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

موسی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی ، دانشگاه شهرکرد
بهزاد قاسمی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه شهرکرد

چکیده:

حل عددی جابجایی آزاد در یک محفظه حاوی محیط متخلخل در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.دیوارهای عمودی چپ و راست محفظه به ترتیب در دمای یکنواخت ThوTcقرار دارند و دیوارهای افقی نیز آدیاباتیک اند. تیغه آدیاباتیک در داخل محفظه قرار دارند و دیوارهای افقی نیز آدیاباتیک اند. تیغه آدیاباتیک در داخل محفظه قرار دارد و اثرات تغییر موقعیت و اندازه آن در اعداد ریلی مختلف، بر میزان انتقال حرارت بررسی می شود. نتایج نشان دهنده تاثیر زیاد اندازه تیغه خصوصا بر میزان انتقال حرارت و خطوط جریان است. این نتایج نشان میدهد که نزدیک تر شدن تیغه به دیوار گرم نوسلت متوسط دیواره را کاهش می دهد و هر چه به دیوار سرد نزدیک تر شود انتقال حرارت افزایش می یابد. این در حالی است که با کوتاه تر شدن تیغه و افزایش عدد ریلی در تمامی موقعیت ها، انتقال حرارت بیشتری خواهیم داشت.