سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا مرجوی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
داود افیونی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

شوری خاک و آب از مهمترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی در بسیاری از نقاط جهان است در ایران نیز سح وسیعی از اراضی با مشکل شوریم واجه هستند عکس العمل ارقام مختلف گندم مکن است در شدت های مختلف تنش شوری متفاوت باشد. این بررسی طی ۷۸-۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت اصفهان اجرا گردید و در طی آن ۶ رقم گندم و در ۳ سطح شوری آب آبیاریم ورد مطالعه قرار گرفتند.