سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین غریبی – بخش شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رسول عبدالله میرزایی – گروه شیمی،دانشکه علوم ، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
الهه لهراسبی – بخش شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق اثر ثابت دی الکتریک حلال ها در لایه کاتالیست الکترود کاتد پیل سوختی با غشای پلیمری بررسی شده است . آزمایشات الکتروشیمیایی طیف بینی امپدانسو ولتامتری چرخه ای ٢ در دمای ۲۵ درجه سلسیوس , در الکترولیت اسید سولفوریک ۲ مولار با الکترودهایی ساخته شده با بارگذاری یکسان نفیون و پلاتین ولی در حضور حلالهای آلی با ثابت دی الکتریک های متفاوت , انجام شد . در تمام الکترودها بارگذاری نفیون ۵ / ۰ و بارگذاری پلاتین ۱ میلی گرم بر سانتی متر مربع انتخاب شدند . با استفاده از طیف بینی امپدانس اطلاعاتی راجع به مقاومت انتقال بار و با استفاده از ولتامتری چرخه ای اطلاعاتی راجع به سطح فعال الکتروشیمیایی برای واکنش کاهش اکسیژن فراهم شد . مطالعات بر روی مورفولوژی و سطح الکترودها با استفاده از ط یف بینی میکروسکوپی الکترونیانجام شد . نتایج طیف بینی میکروسکوپی الکترونی تغییر نانو ساختار سطح الکترودها با تغییر ثابت دی الکتریک حلالها را نشان داد