سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عبدالرحمنی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
متین پروری – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی حبیب پور – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این بررسی پودرهای پروسکایتی LaFeO3 و LaFe 0.95Pd 0.05O3 با استفاده از روش sol-gel تهیه شدند که در آن از اسید سیتریک به عنوان عامل کمپلکس دهنده استفاده شد. خصوصیات ساختاری و مورفولوژی این پروسکایت ها توسط روش های XRD ، BET ، SEM و فعالیت کاتالیستی شان در یک بستر کاتالیستی در محدوده دمائیC˚ ۷۰۰-۲۰۰و در حضور گاز متان و اکسیژن بررسی شد. طیف های XRD نشان می دهد که فاز پروسکایتی خالص تشکیل شده است. اما تفاوتی زیادی در محل پیک های دو نمونه دیده نشد. نتایج تست SEM تشابه شکل و اندازه ذرات را در این دو نمونه تایید کرد. علاوه بر این پالادیم در نمونه LaFe 0.95 Pd 0.05O3 دیده شد. نتایج تست راکتوری حاکی از آن است که استفاده از پالادیم در ساختار LaFeO3 به شدت فعالیت کاتالیستی را بهبود بخشیده و دماهای % ۵۰ و %۹۰ تبدیل را به ترتیب ۱۷۵ و ۱۲۵ درجه کاهش داد. همچنین فعالیت نمونه پروسکایتی حاوی پالادیم با وجود مقدار فلز نجیب کمتر بکار رفته، از نمونه صنعتی بیشتر بود.