سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهام الدین چراغی – کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استادیار دانشکده آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز
روح ا… زارع – کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

در مطالعه خوریات، رودخانه ها و خطوط ساحلی ، رسوب یکی از فاکتورهای طبیعی است که در بسیاری از شاخه های علوم دریایی ، کشاورزی و مهندسی مشکل ساز بوده است.و بدون مطالعه رسوب فعالیت های زیادی در شاخه های مختلف با مشکل نشست رسوب مواجه شده است. خسارت وارده توسط رسوبات رودخانه ای به طبیعت ، کشاورزی، سازه های آبی ساخته شده بر روی یا در کنار رودخانه ها بسیار گسترده و وسیع و زیان آور است. رسوب گام پایه و اصلی مطالعات زمین شناسی، طراحی بندرگاه ها، موج شکن ها، اسکله ها، کانالها، آبراهه های کشتیرانی، ساخت سدهاف تحقیقات چاه های نفتی، گسترش کشاورزی، عمران ساحلی .. و مهمترین کاربرد آن اکتشافات منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز می باشد.