سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
علیرضا مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- سازه

چکیده:

هنگامیکه موج با جریانی مواجه و ترکیب می گردد، خصوصیات آن دستخوش تغییرات خواهد بود . اگر جریان در راستائی باشد که موج انتشار می یابد، دامنه موج کاهش و طول آن افزایش می یابد، در حالیکه اگر جریان در راستای مخالف باشد، حالت عکس این قضیه تحقق می یابد [ ۷]. در این مقاله با در اختیار داشتن داده های آزمایشگاهی مرتبط، به روش تحلیل طیفی، ابتدا به بررسی تاثیر جریان در خصوصیات امواج پرداخته، آنگاه به بررسی نحوه عملکرد جریان بر نیروهای تحمیلی ناشی از امواج ( نیروی طولی و عرضی) واقع بر نمونه های پایه استوانه ای، اقدام می شود.