سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم شیرانی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک
شیلا معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله رفتار قطره چسبیده به سطح کانال تحت تاثیر سیال پیرامون آن بررسی می شود. راه حل عددی بر ‏مبنای حل معادلات ناویر استوکس برای سیالات نیوتنی است. برای شبیه سازی سطح مشترک از الگوریتم واف ‏استفاده شده، کشش سطحی با روش تنش سطحی پیوسته مدل شده و شبکه حل، شبکه هم مکان می باشد. در این ‏پژوهش اثر نیروهای سطحی با‎ ‎ضریب کشش سطحی ثابت و هم چنین اثر چسبندگی بین قطره و دیواره کانال با در ‏نظر گرفتن زاویه تماس با دیوار بررسی شده است. اثر خواص قطره و سیال در کانال مانند چگالی، ویسکوزیته، ‏سرعت ورودی سیال، کشش سطحی و هندسه کانال روی تغییر شکل قطره مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده ‏می شود با کاهش کشش سطحی تغییر شکل قطره بسیارراحت تر است. شرایط مرزی در این نوع مسئله با استفاده از ‏شبکه هم مکان راحت تر اعمال می گردد. ‏