سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک تقدیسی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری
زینب فعال – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

نقش سدهای انحرافی در ذخیره سازی و انحراف جریان آب به طرف آبگیرهای جانبی را می توان گام اول در تأمین آب حوضه های پایین دست دانست . به گونه ای که بروز مشکل در این سازه , تاثیر مستقیمی بر عملکرد دیگر اجزای شبکه انتقال آب خواهد داشت . امروزه فاکتور رسوب بعنوان با اهمیت ترین عامل در کاهش بازدهی سدها مطرح می شود . وجود دیواره ها و جزایر رسوبی در مسیر حرکت جریان , علاوه بر تغییر رژیم انتقال , سبب ایجاد جریانهای گردابی و برگشتی شده و روند انتقال و ته نشینی رسوبات را تحت اثر مستقیم خود قرار می دهد . در این مطالعه با استفاده از نرم افزارSSIIM تاثیر جریانهای گردابی بالا دست سد انحرافی دز را بر کناره گیری و ته نشینی رسوبات مورد بررسی قرار دادهو نتایج با عملیات میدانی مقایسه گردید , حاصل از تطابق خوبی برخوردار بود .