سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر راست بود – کارشناس ارشد ژئودزی

چکیده:

امروزه از ترازیابی دقیق در انتقال ارتفاعات ملی، مطالعه سرعت حرکت قائم پوسته زمین تعیین ژئوئید با GPS و همچنین در کنترل سازه های مهندسی تاریخی و پروژه های عمرانی استفاده می شود. انتخاب لفظ دقیق برای این ترازیابی بواسطه اعمال تصحیحات مختلف فیزیکی بر مشاهدات آن می باشد. با توجه به اینکه در شبکه ترازیابی دقیق کشور ما تاکنون اثر جزرو مد محاسبه و تصحیح نشده است. لذا آنچه در این مقاله ازنظر خوانندگان عزیز می گذرد دسته بندی خلاصه ای از خطاهای موجود در مشاهدات با بحثموردی اثر جزر ومد در ترازیابی دقیق می باشد. مطابق روند ذکر شده در این مقاله نرم افزاری جهت محاسبه اثر جزر و مد در ترازیابی دقیق تهیه شده است.