سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت تهران
رضا عباس نیا – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت تهران
جمال احمدی – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

با توجه به گستردگی سازه های بتنی و بدنبال آن نیاز به تعمیر و تقویت این سازه ها ارائه مواد تعمیری با کارایی بالا بگونه ایکه بطور یکپارچه با بتن عمل نمایند دارای اهمیت روزافزون می باشد جهت رسیدن به این هدف پارامترهای مختلفی ازبتن تعمیری و ازجمله مهمترین آنها یعنی مقاومت پیوستگی می بایست مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد .دراین راستا و دراین مقاله اثراستفاده ازمواد پلیمری و پوزلانی به همراه الیاف برروی مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و تعمیری مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است .همچنین باتوجه به نقش بسیارمهم جمع شدگی بتن تاثیر این فاکتور نیزمورد مطالعه قرارگرفته است .نتایج حاصل ازآزمایشها بیانگر بهبود مقاومت پیوستگی حین استفاده ازمیکروسیلیس علیرغم افزایش اولیه جمع شدگی می باشد .همچنین استفاده ازمواد پلیمری که موجب کاهش مقدار جمع شدگی آزاد گردیده موجب بهبود مقاومت پیوستگی شده است .