سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شرمینه رستمی –
علی حیدرنیا –
سیدحسن توسلی –
حمیدرضا قمی –

چکیده:

مطالعه های تجربی و تئوری بسیاری در زمینه بررسی پدیده های موجود در تخلیه الکتریکی نورانی انجام شده است و طیف نگاری تابش نورانی از جمله مفید ترین تکنیک های مورد استفاده در مطالعه این پدیده می باشد. در این مقاله نیز اثر جنس کاتد در فرآیندهای غالب در تخلیه نورانی، با استفاده از طیف نگاری اطراف کاتد، در شرایط مختلف از جمله جریان، فشار و نوع گاز به کار رفته، بررسی شده است. نتایج نشان از تغییر شدت طیفها با توجه به ضرایب تابش الکترونهای ثانویه که وابسته به نوع کاتد و اختلاف پتانسیل اعمالی به کاتد می باشد، دارند.