سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ساسان سمیع انارستانی – تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا مروتی – تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
یونس علیزاده وقاصلو – تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:
در این مقاله ناپایداری ورق گرد فلزی در فرآیند کشش عمیق استوانه ای در ناحیه فلانج مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل تئوری ورق در ناحیه فلانج بصورت یک ورق حلقوی با کشش در لبه داخلی انجام شده و مسئله چین خوردگی به روش انشقاق هیل تحلیل گردیده است. شبیه سازی المان محدود به کمک نرم افزار Abaqus مدل شده و روش تجربی نیز به منظور اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر جنس ورق برای بدست آوردن حداقل مقدار نیروی ورقگیر مورد نیاز برای شروع کمانش پلاستیک بررسی گردیده است. این بررسی نشان میدهد که هرچقدر کرنش سختی بالاتر رود نیروی بهینه ورقگیر پایین خواهد آمد، در صورتیکه با افزایش ضریب استحکام، نیروی بهینه ورقگیر افزایش خواهد یافت.